Vedmaskiner

Fabriken där Hakki Pilke vedmaskiner tillverkas
Tillverkning av vedmaskinerTillverkning av vedmaskinerVedmaskin 38, manöverpanel

 

woodMAX HakkiPilke och dess konstruktörer har drygt 30 års erfarenhetav att tillverka vedmaskiner. Den kompetensen har gjort att maskinerna i dag är välkända, främst för sin höga produktionskapacitet.
I jämförande test har det visat sig att många maskineri HakkiPilke-serien är effektivare än konkurrerande maskiner i respektive storleksklass. Bland fördelarna nämns ofta att Hakki-Pilke vedmaskiner är ovanligt smidiga att hantera och att vikten är låg i förhållande till deras höga prestanda. Det kan kort ochg ott tillskrivas vårt målmedvetna utvecklingsarbete.

Utöver många utmärkelser får vi lovord från användare av woodMAX HakkiPilke maskinerna, främst gäller det tillförlitligheten, kvalitén på slitdetaljer, personsäkerheten och driftsergonomin.

Varumärket woodMAX HakkiPilke har alltså blivit ett kvalitetsbegrepp som gjort att våra vedmaskiner även blivit marknadsledande på hemmaplan,dvs. i Sverige.

woodMAX HakkiPilke erbjuder i dag ett brett modellprogram som innebär att varje intresserad köpare kan hitta den rätta modellen och storlekenför sitt behov. Oavsett om det gäller en vedmaskin för hemmabruk, för en medelstor produktion eller en högpresterande maskin för dig som bedriver yrkesmässig vedtillverkning, kan vi leverera den rätta vedmaskinen.

Kort och gott - woodMAX HakkiPilke bidrar i dag till att många fler vedtillverkare får rationellare och mer lönsam produktion av brännved.